Webwinkel opzetten
lightspeed ecommerce
Webwinkel Opzetten.nl | Zelf een webwinkel beginnen

CE-markering, wanneer en waarom verplicht?

Veel producten die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht, moeten zijn voorzien van een CE-markering. Maar wat is het? En in hoeverre is het belangrijk als webwinkelier, om hierop te letten als je iets importeert uit China, of zelfs binnen Europa?

Veel artikelen hebben de letters C en E op een stickertje staan. Wat houdt deze CE-markering eigenlijk in en wanneer moet je deze als leverancier of webwinkelier op je product aanbrengen? Wij doken in de regelgeving en zochten het voor je uit. Kortweg: Het is het merkteken, dat bestaat uit de letters C en E, dat je ziet op een aangebrachte sticker of label:
 
CE-markering op fototoestel


Deze markering geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan de regels en minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die daarvoor gelden binnen de Europese Economische Ruimte, oftewel de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Producten die binnen de EER verplicht een CE-markering moeten bevatten zijn onder andere elektrische apparaten, speelgoed, liften, make-up, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een volledige lijst van producten waarbij een CE-markering verplicht is vind je op de website Agentschapnl.nl of NewApproach.org. Producten die een CE-markering bevatten mogen vrij verhandeld worden binnen de EER. Nationale overheden mogen hierbij geen aanvullende eisen stellen.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?
Dat verschilt. Voer je een product in van buiten de Europese Unie dan is de importeur verantwoordelijk voor de CE-markering. In veel gevallen jij dus, als webwinkelier. Als je zelf importeert, en dus niet gebruik maakt van een lokale groothandel, ben jij hiervoor verantwoordelijk.

Komt de invoer vanuit een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie dan zorgt de fabrikant voor de CE-markering. Maak overigens niet de fout om als ondernemer een CE-markering aan te brengen op een product waarbij dat niet verplicht is, want in zo’n geval maak je je schuldig aan misleiding! Gebruik bij het aanbrengen van de CE-markering ook het officiële logo, want er is ook een zeer vergelijkbaar merkteken dat aangeeft dat een product vanuit China is geëxporteerd ("China Export"). Onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Agentschap Telecom houden toezicht op deze zaken.

Is nog niet alles uit China CE-goedgekeurd dan?

Bij lange na niet! De bekende merken meestal wel, en artikelen die China al veelvuldig naar Nederland exporteert ook wel. Maar als je je gaat begeven in de markt van goedkope tablets of kinderspeelgoed is de kans zeer waarschijnlijk dat er hiertussen artikelen bevinden waarbij dit op zijn minst niet altijd duidelijk is. Even uitzoeken dus, of mogelijk zelfs zelf aanvragen!

Maakt de CE-markering het product 100% veilig?

Nee. Het is aan de fabrikant (of in het geval van invoer van buiten de EU, de importeur) zelf om te beoordelen of het product wel voldoet aan de wettelijke eisen die eraan gesteld worden. Dat neemt niet weg dat de consument, als die al op de hoogte is van wat de CE-markering betekent, vaak wél denkt dat een product met een CE-markering 100% veilig en goedgekeurd is. Dat is dan ook een van de redenen waarom fabrikanten en ondernemers maar wat graag een CE-markering willen aanbrengen op hun producten.

Producten waarbij er een hoog risico is voor derden, zoals bijvoorbeeld in het geval van liften, drukvaten en bepaalde werktuigmachines moeten wel altijd op zogeheten conformiteit moeten worden getest door bepaalde instanties maar hier hebben webwinkels waarschijnlijk niet zoveel mee te maken.

Waar moet je verder nog op letten?
De CE-markering moet je aanbrengen op het product zelf, of op het identificatieplaatje op het product. Maar dit is niet altijd mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan lenzen. In zulke gevallen mag de CE-markering ook aangebracht worden op de verpakking en/of op de meegeleverde gebruiksaanwijzing of een andersoortig document.