Webwinkel opzetten
lightspeed ecommerce
Webwinkel Opzetten.nl | Zelf een webwinkel beginnen

Wet Elektronische Handel

Deze wet vloeit voort uit een Europese richtlijn en heeft als doel meer vertrouwen te scheppen in de elektronische handel. Een belangrijk onderdeel van deze wet is informatie. De consument moet weten met wie hij te maken heeft en waar aan te kloppen met klachten of vragen.

Net als de Wet Koop Op Afstand verplicht deze wet je tot het geven van voldoende en correcte informatie over je bedrijf aan de klant. Deze informatie dient te bestaan uit de volgende onderdelen (art 3:15d BW):

 • Adres
 • Identiteit
 • Direct contact (telefoon- en faxnummer)
 • E-mailadres
 • KvK-nummer en plaats van inschrijving
 • Eventuele gedragscode (bij gereglementeerd beroep)
 • Eventuele vergunningen
 • BTW-nummer
 • Heldere prijsaanduiding en -samenstelling

Deze regels gelden voor alle websites die een economisch karakter hebben, ook wanneer deze louter informatiegericht zijn. Voor persoonlijke websites als familiestambomen of fotoalbums gelden deze regels niet.

Als je niet voldoet aan deze regels bega je een economisch delict en kun je een boete opgelegd krijgen!

Wetten voor webwinkels

Voor webwinkels gelden extra regels met betrekking tot het geven van informatie. Deze zijn (art 6:227b BW):
 • Je moet de consument tonen welke stappen doorlopen moeten worden voor de totstandkoming van een contract
 • Je moet je klanten de mogelijkheid bieden fouten te herstellen, bijvoorbeeld met een terug-knop
 • Eventuele talen waarin besteld kan worden moeten vermeld worden
 • De voorwaarden voor het sluiten van een elektronisch contract moeten vermeld worden
 • Na bestelling moet een bevestigingsmail gestuurd worden
Als je niet aan deze regels voldoet dan kunnen overeenkomsten ontbonden of vernietigd worden.