Webwinkel opzetten
lightspeed ecommerce
Webwinkel Opzetten.nl | Zelf een webwinkel beginnen

Wet Elektronische Handtekening

De Wet Elektronische Handtekening is de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen.

Onder een elektronische handtekening worden verschillende methoden van elektronisch 'ondertekenen' verstaan. Denk bijvoorbeeld aan een pincode, wachtwoord, ingescande geschreven handtekening of aan een pas met digitale lezer (zoals vaak gebruikt voor internetbankieren). In de Wet elektronische handtekening is bepaald dat de elektronische handtekening dezelfde rechtelijke gevolgen heeft als een handgeschreven handtekening 'indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.'

Wanneer je dus een elektronische handtekening gebruikt of je klanten zich laat identificeren door middel van een elektronische handtekening dan is dit enkel rechtsgeldig wanneer de handtekening voldoet aan de in de wet vastgestelde eisen. De precieze eisen lees je na in de uitwerking van de Wet elektronische handtekeningen.